Скуп „Геополитички и енергетски фактори безбедности Балкана“ (фото извештај)

Скуп „Геополитички и енергетски фактори безбедности Балкана“  (фото извештај)

Скуп „Геополитички и енергетски фактори безбедности Балкана“ (фото извештај)

Скуп „Геополитички и енергетски фактори безбедности Балкана“

Београд, хотел Хајат, 6. новембар 2010.  године

Унесите реч за претрагу