Наградни конкурс „Европа 2020. – изазови који очекују Србију“

Наградни конкурс „Европа 2020. – изазови који очекују Србију“

Наградни конкурс „Европа 2020. – изазови који очекују Србију“

На седници Управног одбора Центра за развој међународне сарадње из Београда (у даљем тексту Центар) одржаној 15. јуна 2011. године донета је одлука о расписивању наградног конкурса за редовне студенте основних студија (у даљем тексту учесници) београдских универзитета (државног и свих приватних универзитета) под називом “Европа 2020. – изазови који очекују Србију“ (у даљем тексту конкурс) и утврђена правила и услови под којима ће бити одржан овај конкурс.

 

Имајући у виду значај будућности европског континента за спољно-политички положај Србије, првенствени циљ пројекта је пружање шансе студентима да развију критички став и проактивни однос према анализирању политичких, економских, безбедносних и других аспеката у тим оквирима. Пројекат такође има за циљ да креира оквир који ће дати прилику да се рационално сагледају сви путеви развоја Републике Србије. Поред тога, овај пројекат има за циљ да створи мрежу будућих сарадника, истраживача и политичких активиста, како би се формирала што квалитетнија база друштвеног капитала.

 

 

НАГРАДЕ

 

Стручни жири изабраће 15 најбољих радова који ће бити објављени у зборнику радова са конкурса. Учесници чији радови буду објављени добиће на поклон по 3 примерка зборника.

Пет најбољих радова биће новчано награђено у следећим износима:

1. награда – 25.000 динара;

2. награда – 20.000 динара;

3. награда – 15.000 динара;

4. и 5. награда – по 10.000 динара.

 

 

ТЕМЕ И ОБЛАСТИ

Учесници слободно бирају тему о којој ће написати рад бирајући подобласт у оквиру три основне области које третира конкурс:

 

ЕКОНОМИЈА

–         Економске интеграције (радови који би обрађивали овај корпус тема би требало да садрже осврт на перспективе економских билатералних односа са европским државама, са ЕУ као супранационалном организацијом и осталим међународним финансијским организацијама у контексту европских перспектива);

–         Економска криза (кризна политика Србије са европском перспективом: монетарна и фискална политика, јавни дуг, извозна стратегија, раст производње)

–         Одрживи развој (животна средина и економски развој Србије и локални одговори на глобалне еколошке изазове, климатске промене, ефекат стаклене баште)

 

ПОЛИТИКА

–         Политичке интеграције (предности и недостаци ЕУ и Евроазијске Уније, регионалне иницијативе и однос Србије према њима и према Србима у региону, Србија између ”Старе” и ”Нове” Европе…);

–         Политички систем (реформа политичког система и државних институтција, институције и политички систем, судство, законодавство, извршна власт, изборни систем…)

–         Савремено друштво (утицај глобализације на савремено друштво, перспективе националне културе, веза националне и европске културе, национални идентитет и грађанство, спорт, култура, медији).

 

БЕЗБЕДНОСТ

–         Енергетска безбедност (Јужни ток, Набуко, обновљиви извори енергије, национални ресурси, геополитика цевовода)

–         Безбедносне интеграције (Србија и колективни системи безбедности и одбране – „Уговор о европској безбедности“, НАТО, европска безбедносна и одбрамбена политика, војна неутралност)

–         Изазови, ризици и претње у савременом добу (Војска Србије, војна индустрија, стратегија националне одбране, војна доктрина, реформа сектора одбране, полиција, обавештајне службе).

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право учешћа на конкурсу имају редовни студенти основних студија београдских универзитета (државног и свих приватних универзитета у Београду).

 

Учесници се пријављују слањем конкурсног материјала поштом на адресу „Центар за развој међународне сарадње, Косовска 15, 11000 Београд“ и путем електронске поште на адресу centar.za.rms@gmail.com.

 

Конкурсни материјал треба да садржи:

1. Попуњену Пријаву за учешће (може се скинути са сајта или преузети у просторијама Центра);

2. потврду о редовним студијама или скенирану страну индекса која то потврђује;

3. кратку биографију учесника (5-10 реченица);

4. фотографију учесника (димензија као за пасош на папиру или фајл не мањи од 500Кб електронском поштом);

5. рад са којим се конкурише.

 

Радови треба да задовоље следеће критеријуме:

  • садржајност, познавање теме;
  • сопствено размишљање аутора на изабрану тему;
  • јасноћа, логичност и коректност у излагању текста.

 

Радове треба доставити куцане на рачунару, формата А4, величине фонта 12 pt (фонт Times New Roman, ћирилица) и прореда 1,5. Укупан обим рада не сме прелазити 2500 речи.

 

Сви радови треба да садрже:

  • Пуно име и презиме аутора;
  • Наслов рада;
  • Изјаву о одговорности аутора за употребу извора;
  • Назив факултета и годину студија
  • Библиографију.

 

Конкурс је отворен од 30. јуна 2011, а крајњи рок за слање радова је 10. септембар 2011. године. Уколико по истеку крајњег рока за предају радова на конкурс буде пријављено мање од 20 радова, Центар ће конкурс прогласити неуспешним и о томе обавестити све учеснике који су послали своје радове. Уколико конкурс буде проглашен неуспешним, Центар у вези са конкурсом према учесницима који су се пријавили нема никакве обавезе.

 

Након што прими рад, Центар ће учесника, највише 3 дана након што је рад примљен, путем електронске поште или СМС поруке обавестити о томе да ли је конкурсни материјал комплетан и да ли је рад ушао у процедуру оцењивања и избора. Уколико је то потребно, Центар ће учесника обавестити о потреби да допуни конкурсни материјал и оставити му разуман рок у коме то треба да уради. Уколико не добије обавештење од Центра, учесник треба да контактира Центар, уз претпоставку да рад Центру није достављен.

 

Чином предаје конкурсног материјала, односно пријављивањем на конкурс, учесник гарантује оригиналност рада и одговорност за употребу извора и обавезује се да ће сносити сву материјалну и моралну одговорност у случају неиспуњења ових услова. Центар у овом смислу неће на себе преузимати одговорност за примљене радове. Пријављивањем на конкурс учесник преноси на Центар права располагања послатим радом (у целини или у деловима), његовог објављивања у штампаним публикацијама (научне и стручне монографије и зборници, научни, стручни и популарни часописи и друге публикације), на Интернету, у електронским медијима (ТВ, радио) и на научним, стручним и другим јавним скуповима и трибинама које ће организовати Центар или на којима ће учествовати сарадници Центра. Центар се обавезује да ће приликом сваког коришћења рада наводити његовог аутора и да ће рад користити у складу са добрим обичајима. Пријављивањем на конкурс учесник се обавезује да ће током најмање 6 месеци од завршетка конкурса сарађивати са Центром у вези са промоцијом конкурса и зборника награђених радова (промотивне трибине, скупови, наступи у електронским медијима и сл.). Центар се обавезује да ће учесника у ове сврхе ангажовати не више од 3 пута током овог периода. Уколико то жели, учесник се у ове и друге сврхе може ангажовати више него што прописује ова обавеза, а у сарадњи и договору са Центром.

 

Стручни жири ће оцењивање радова обавити до 30. септембра 2011. године. Резултати конкурса биће објављени на сајту Центра најкасније до 10. октобра 2011. године. Ауторе награђених радова Центар ће о резултатима обавестити и путем електронске поште. Свечана додела новчаних награда биће обављена до 31. октобра 2011. године. Зборник награђених радова биће објављен најкасније до 31. децембра 2011. године, чиме ће конкурс бити завршен. Од тог датума тече шестомесечна обавеза учесника да сарађују са Центром у промовисању резултата конкурса и зборника награђених радова.

 

 

 

У Београду,                                        печат                                       потписи чланова

15. јуна 2011. године                                                                         Управног одбора

 

Унесите реч за претрагу