Večno je nacionalno delo Željka Cvijanovića

Večno je nacionalno delo Željka Cvijanovića

Večno je nacionalno delo Željka Cvijanovića

Kako je s pravom Ivo Andrić naglašavao: „Smrt briše samo nestvarne veličine, a istinske učvršćuje i uzdiže“. To svakako važi za velikog srpskog novinara i borca za odbranu nacionalnih interesa, Željka Cvijanovića (1964).

On je danas, posle uporne i hrabre borbe sa teškom bolešću, fizički preminuo, ali njegove ideje će živeti i inspirisati mnoge pripadnike našeg naroda. Željko Cvijanović je kao dugogodišnji urednik niza medija, a poslednjih godina portala „Novi Standard“, ostavio mnogo toga za sobom u novinarskom i publicističkom smislu. Bio je dobar poznavalac geopolitike i naše političke scene te je kreativno sagledavao i analizirao procese koji oblikuju sudbinu našeg naroda. Ali je bio i mnogo više od toga: zagovornik pragmatične borbe za srpsku star. Protivio se defetizmu i kapitulanstvu, ali i srljanju u propast.

Željko je beskompromisno zagovarao racionalno kretanje putem nacionalnog spasa. I nastojao je da pruži doprinos prevazilaženju međusrpskih podela, kako bi naše društvo sa više samopouzdanja i snage išlo napred i odupiralo se opasnim izazovima.

Vreme će tek pokazati koliki je značaj onoga što je „propovedao“. Mnogo je već učino za naš narod, a nastaviće, idejama koje je posejao, da čini i kada nije više među nama. Željko Cvijanović je već veliki, ali njegovo delo će, u duhu reči velikog srpskog nobelovca, nastaviti da ga uzdiže.

Večna mu slava!

Centar za razvoj međunarodne saradnje i redakcija sajta „Vidovdan

Unesite reč za pretragu