Blog

Резултати конкурса “Европа 2020. – изазови који очекују Србију”

Резултати конкурса “Европа 2020. – изазови који очекују Србију”

Завршено је оцењивање радова пристиглих на конкурс “Европа 2020. – изазови који очекују Србију”. Радове је оценио жири у следећем саставу:

– доц. др Стевица Деђански, председник Центра за развој међународне сарадње, доцент Факултета за пословне студије

– мр Драгомир Анђелковић, извршни директор Центра за развој међународне сарадње, сарадник Фонда стратешке културе из Москве

– проф. др Момчило Живковић, оснивач Центра за развој међународне сарадње, редовни професор Факултета за пословне студије

– др Александар Гајић, научни сарадник Института за европске студије и

– Марко Пејковић, истраживач-приправник Института за политичке студије.

Објављујемо списак радова који ће бити штампани у Зборнику награђених радова. Добитнике награда ћемо додатно контактирати мејлом. Свечана додела награда обавиће се у другој половини децембра, након изласка Зборника из штампе.

ПОБЕДНИЦИ КОНКУРСА “ЕВРОПА 2020. – ИЗАЗОВИ КОЈИ ОЧЕКУЈУ СРБИЈУ”

1. Иван Ристић, ФПН: „Геополитика гасовода и енергетска безбедност Србије“ – 49 поена

2. Милена Тасков, ФПН: „Србија и НАТО“ – 44 поена

3. Андријана Ашкрабић, ФПН: „Да ли постоји дилема Русија или НАТО?“ – 43 поена

4. Владан Михаиловић, Правни: „Једно размишљање о судском систему Републике Србије и његовој актуелној ревизији“ – 42 поена

5. Милан Прокопљевић, ФПН: „Србија и Организација договора о европској безбедности“ – 41 поен

6. Милан Јовановић, ФПН: „Упоредна анализа стратегија националне безбједности Републике Србије и земаља у окружењу“ – 40 поена

7. Ненад Узелац, ФПН: „Србија у Европској Унији – од ММФ-а до дужничког ропства“ – 39 поена

8. Андријана Тасков, ФПН: „Национално и наднационално – перспективе српског идентитета у приступању ЕУ“ – 35 поена

9. Бобан Стојановић, ФПН: „Улога контролних институција у политичком систему Републике Србије“ – 33 поена

10. Сузана Михајловић, ФПН: „Оствареним циљевима до политичке интеграције“ – 32 поена

11. Љиљана Тојагић, ФПН: „Медији у савременом друштву Србије“ – 31 поен

12. Исидора Поп Лазић, ФПН: „Савремено друштво“ – 28 поена

13. Нина Милинковић, ФПН: „Изазови и ризици пред којима је Србија у неизвесној будућности“ – 27 поена

14. Стефан Андоновић, Правни: „Политичке интеграције“ – 25 поена

15. Ивана Миловановић, Економски: „Компетентност за излазак из сиромаштва“ – 24 поена

 

 

Enter your keyword