O nama

Centar za razvoj međunarodne saradnje je nevladino i neprofitno udruženje čiji je prevashodni cilj da podstiče i unapređuje međunarodnu saradnju u oblastima spoljne politike, privrede, obrazovanja, kulture i sporta. Sve veća ekonomska i tehnološka međuzavisnost savremenog sveta uticala je da subjekti u međunarodnoj saradnji, pored država, postanu i mnoge međunarodne i nevladine organizacije. Odgovarajući toj potrebi Centar za međunarodnu saradnju ima za cilj da ostvaruje i podstiče međunarodnu saradnju na globalnom i regionalnom nivou i da organizuje saradnju srpskih regija, privrednih subjekata i institucija iz oblasti privrede, kulture i obrazovanja sa odgovarajućim institucijama u inostranstvu. Između ostalog, Centar će proučavati evropske i međunarodne integracione procese i kroz objavljivanje rezultata svog rada i istraživanja nastojati da pruži rešenja za efikasno učešće Srbije u ovim procesima. Vodeći računa o potrebama i osobenostima života i rada na ovim prostorima, kao i kroz jačanje demokratskih ideja i institucija, Centar za međunarodnu saradnju će dati doprinos razvoju civilnog društva u Srbiji i jačanju pluralizma unutar njega. Centar za međunarodnu saradnju će upućivati savetodavna mišljenja i odgovarajuće predloge državnim institucijama i nadležnim telima o pitanjima koji su bitna za funkcionisanje društva.

Centar će svoje ciljeve ostvarivati kroz partnerske odnose sa državnim organima, lokalnim samoupravama i privrednim sektorom, kroz razmenu informacija i iskustava, programe neformalnog obrazovanja, kroz organizaciju javnih i medijskih nastupa (okruglih stolova, tribina, foruma građana, kulturnih priredbi…), izdavaštvo, osnivanje fondacija za finansiranje pojedinih oblika delatnosti…

 

    Unesite reč za pretragu