О нама

Центар за развој међународне сарадње је невладино и непрофитно удружење чији је превасходни циљ да подстиче и унапређује међународну сарадњу у областима спољне политике, привреде, образовања, културе и спорта. Све већа економска и технолошка међузависност савременог света утицала је да субјекти у међународној сарадњи, поред држава, постану и многе међународне и невладине организације. Одговарајући тој потреби Центар за међународну сарадњу има за циљ да остварује и подстиче међународну сарадњу на глобалном и регионалном нивоу и да организује сарадњу српских регија, привредних субјеката и институција из области привреде, културе и образовања са одговарајућим институцијама у иностранству. Између осталог, Центар ће проучавати европске и међународне интеграционе процесе и кроз објављивање резултата свог рада и истраживања настојати да пружи решења за ефикасно учешће Србије у овим процесима. Водећи рачуна о потребама и особеностима живота и рада на овим просторима, као и кроз јачање демократских идеја и институција, Центар за међународну сарадњу ће дати допринос развоју цивилног друштва у Србији и јачању плурализма унутар њега. Центар за међународну сарадњу ће упућивати саветодавна мишљења и одговарајуће предлоге државним институцијама и надлежним телима о питањима који су битна за функционисање друштва.

Центар ће своје циљеве остваривати кроз партнерске односе са државним органима, локалним самоуправама и привредним сектором, кроз размену информација и искустава, програме неформалног образовања, кроз организацију јавних и медијских наступа (округлих столова, трибина, форума грађана, културних приредби…), издаваштво, оснивање фондација за финансирање појединих облика делатности…

 

    Enter your keyword