Konferencija: „Nova NATO strategija protiv Srba i Rusa“

Konferencija: „Nova NATO strategija protiv Srba i Rusa“

Konferencija: „Nova NATO strategija protiv Srba i Rusa“

31. maj 2018. godine
11 sati u Medija Centru na Terazijama

Na skupu govore:
1. Dragomir Anđelković – Centar za razvoj međunarodne saradnje
2. Branko Radun – Politički analitičar
3. Prof dr Stevica Deđanski – Centar za razvoj međunarodne saradnje
4. Dr Aleksandar Gajić – viši naučni saradnik Instituta za evropske studije
5. Mr Radovan Kalabić – književnik i istoriograf
6. Dragan Kolarević – književnik i publicista
7. Prof dr Ratko Ljubojević – profesor pravnog fakulteta
8. MA Dejan Jovanović – asistent Fakulteta političkih nauka
9. MA Nikola Vujinović – saradnik Fakulteta političkih nauka
10. Dr Srđan Perišić – profesor međunarodnih odnosa

Unesite reč za pretragu