Inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srbije za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srbije za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srbije za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Broj: 11-02

Datum: 3.2.2011.

PREDMET:

Dopis – inicijativa za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Centar za razvoj međunarodne saradnje 6. novembra 2010. godine organizovao skup na temu „Geopolitički i energetski faktori bezbednosti Balkana“. Nastojali smo da se na njemu, tokom izlaganja i diskusije, ustanovi kakve su perspektive Republike Srbije u kontekstu geopolitičkih i energetskih procesa u regionu i Evropi.

U vezi sa tim, dužni smo da Vam skrenemo pažnju na to da je na navedenom skupu, na kojem je učestvovao veći broj eminentnih domaćih stručnjaka iz oblasti bezbednosti, međunarodnih odnosa i ekonomije, preovladalo mišljenje da bi za Srbiju i u privrednom i u bezbednosnom smislu bilo izuzetno korisno ukoliko bi se aktivno uključila u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti koju je inicirala Ruska federacija. Smatramo da bi takav gest doprineo još boljoj saradnji između Srbije i Rusije, a pošto naša zemlja već ima status posmatrača pri NATO, na taj način bi i u potpunosti bila potvrđena državna politika vojne neutralnosti, bez opredeljivanja za ili protiv bilo kog međunarodnog subjekta, već isključivo u interesu Srbije.

Takođe je zaključeno da je neophodno uspostaviti strateško partnerstvo vlade i kompanija na planu razvoja sopstvenog energetskog sektora i obezbeđivanja dovoljne količine energenata po stabilnim cenama. Osim izgradnje Južnog toka kojim se dobija strateški partner prvog reda (Rusija) u vremenu verovatne nestabilnosti na energetskom tržištu, potrebno je izraditi dugoročnu energetsku strategiju, koja bi imala definisane prioritete u pogledu rasta energetske efikasnosti i investicija u domaću proizvodnju energije. Smanjivanje zavisnosti od uvoza predstavlja strateško nastojanje ozbiljnih država, kao i nastojanje da se dođe do manje osetljivosti na poremećaje u snabdevanju i promene cena energenata.

Pošto je Narodna skupština Republike Srbije najmerodavnija da odlučuje o aktima takve važnosti, odlučili smo da Vam se obratimo, nadajući se da će ova naša inicijativa naići na razumevanje zakonodavne vlasti naše zemlje i omogućiti raspravu o ovim, za budućnost naše države, veoma bitnim temama.

U skladu sa tim, predlažemo da Narodna skupština Republike Srbije:

1. formira Radnu grupu koja bi izradila strategiju energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i

2. uvrsti u dnevni red jednog od narednih zasedanja raspravu o uključivanju Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti koji je u novembru 2009. godine inicirala Ruska federacija, a za šta nam je poziv uputio predsednik Rusije Dmitrij Medvedev prilikom posete Beogradu 20. oktobra 2009. godine.

Uz srdačne pozdrave,

doc. dr Stevica Deđanski,

predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

Dostavljeno:

– Predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, dr Slavici Đukić–Dejanović;

– Sekretaru Narodne skupštine Republike Srbije, gospodinu Veljku Odaloviću;

– Predsednici Poslaničke grupe „Za evropsku Srbiju“, gospođi Nadi Kolundžiji;

– Predsedniku Poslaničke grupe „Napred Srbijo“, gospodinu Tomislavu Nikoliću;

– Predsedniku Poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, gospodinu Milošu Aligrudiću;

– Predsedniku Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, gospodinu Draganu Todoroviću;

– Predsedniku Poslaničke grupe Nove Srbije, mr Velimiru Iliću;

– Predsednici Poslaničke grupe G-17 plus, gospođi Suzani Grubješić;

– Predsedniku Poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije, gospodinu Čedomiru Jovanoviću;

– Predsedniku Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija, gospodinu Branku Ružiću;

– Predsedniku Poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije, gospodinu Momi Čolakoviću;

– Predsedniku Poslaničke grupe manjina, gospodinu Balintu Pastoru;

– Samostalnom poslaniku Jovanu Damjanoviću;

– Predsedniku Odbora za odbranu i bezbednost, gospodinu Dušanu Bajatoviću;

– Predsedniku Odbora za inostrane poslove, gospodinu Milošu Aligrudiću;

– Predsedniku Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom, gospodinu Borjanu Agatonoviću.

Unesite reč za pretragu