Dokumenti

Inicijativa za raspravu o spoljnim i unutrašnjim faktorima destabilizacije Republike Srbije i njenog okruženja

Inicijativa za raspravu o spoljnim i unutrašnjim faktorima destabilizacije Republike Srbije i njenog okruženja

Broj:  11/2015 Datum:  20.10.2015. PREDMET: Inicijativa za raspravu o spoljnim i unutrašnjim faktorima destabilizacije Republike Srbije i njenog okruženja   Na osnovu zaključaka konferencije „Ko destabiliše Balkan: od makedonske do migrantske krize“ predlažemo Narednoj skupštini Republike Srbije da uvrsti u raspravu nekoliko pitanja od, uvereni smo, velikog nacionalnog značaja, a koja se sva prepliću u […]

Opširnije
Regionalni razvojni potencijal „srpskog modela“

Regionalni razvojni potencijal „srpskog modela“

Okolnosti u kojima se nalazi Srbija ali i balkanski region zahtevaju hitno razrađivanje i usvajanje novih koncepcija razvija u skladu sa savremenim uslovima. Bez idealizacije naše društveno-političke zbilje, koja je nesumnjivo opterećena mnogim problemima, teška iskušenja kroz koja smo prošli u kombinaciji sa našim nacionalnim mentalitetom, doprinela su uobličavanju naše državne izuzetnosti. Srbija je izrazito […]

Opširnije
Inicijativa za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti

Inicijativa za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti

Broj: 19-06 Datum: 10.06.2011. PREDMET: Inicijativa za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti Poštovani, Obaveštavamo Vas da je Centar za razvoj međunarodne saradnje, uz učešće većeg broja eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti bezbednosti, međunarodnih odnosa i ekonomije, 14. maja ove godine organizovao skup na temu „Atlantske integracije – prednosti i nedostaci“. Namera nam […]

Opširnije
Inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srbije za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srbije za formiranje Radne grupe za izradu strategije energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i uključenja Republike Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti

Pošto je Narodna skupština Republike Srbije najmerodavnija da odlučuje o aktima takve važnosti, odlučili smo da Vam se obratimo, nadajući se da će ova naša inicijativa naići na razumevanje zakonodavne vlasti naše zemlje i omogućiti raspravu o ovim, za budućnost naše države, veoma bitnim temama.

U skladu sa tim, predlažemo da Narodna skupština Republike Srbije:

1. formira Radnu grupu koja bi izradila strategiju energetske bezbednosti Republike Srbije do 2025. godine i

2. uvrsti u dnevni red jednog od narednih zasedanja raspravu o uključivanju Srbije u razradu Ugovora o evropskoj bezbednosti koji je u novembru 2009. godine inicirala Ruska federacija, a za šta nam je poziv uputio predsednik Rusije Dmitrij Medvedev prilikom posete Beogradu 20. oktobra 2009. godine.

Opširnije
Inicijativa Narodnoj skupštini Srbije za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti

Inicijativa Narodnoj skupštini Srbije za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti

Beograd, 8. jun 2010. godine PREDMET: Dopis – inicijativa za raspravu o Ugovoru o evropskoj bezbednosti Poštovani, Obaveštavamo Vas da je Centar za razvoj međunarodne saradnje 24. aprila ove godine organizovao skup na temu „Nova arhitektura evropske bezbednosti – šanse za Srbiju“. Uvažavajući proklamovanu vojnu neutralnost Srbije nastojali smo da se na njemu, tokom izlaganja […]

Opširnije
Evropski bezbednosni sporazum

Evropski bezbednosni sporazum

29. novembar 2009. EVROPSKI BEZBEDNOSNI SPORAZUM (nezvanični prevod) Nacrt Strane potpisnice ovoga Sporazuma, u želji da svoje odnose grade u duhu prijateljstva i saradnje, u skladu sa međunarodnim pravom, vođene principima koji su postavljeni u Povelji Ujedinjenih nacija, Deklaraciji o principima međunarodnog prava u pogledu prijateljskih odnosa i saradnje među državama u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija […]

Opširnije

Unesite reč za pretragu