Антисрпски покер

 Текстови сарадника Центра  Коментари су искључени на Антисрпски покер
авг 312015
 

Одговор на текст „Грчки покер“, који часопис Недељник није објавио 

Последњих дана веома је приметно појачано медијско „јуришање“ на Русију. На више начина. Директно и суптилно. Поставља се питање – зашто? Хајде да то размотримо анализирајући текст „Грчки покер“, Жељка Пантелића, објављен у часопису Недељник, од 20-ог августа ове године. Аутор у њему износи низ неистинитих, паушалних и русофобских оцена. Мишљења сам да то није баш тако случајно и независно. Continue reading »

Небојша Кузмановић: Српски пут

 Политика  Коментари су искључени на Небојша Кузмановић: Српски пут
авг 172015
 

Наша данашња наука треба да постави питање зашто Словени и Срби треба да се укључе и интегришу у Европу, јер историјско искуство говори да Западна Европа није на нас никада гледала као на своје интегралне становнике, нити као на своје равноправне суседе. Неопходно је најпре изрећи дијагнозу западно – европског културног обрасца, као епохалног пројекта развоја европског друштва, па тек онда видети да ли је он примерен српском народу. Ако је одговор потврдан онда треба видети да ли се он може у потпуности прихватити. Continue reading »

Драгомир Анђелковић: Сребренички преокрет или још несхваћена победа

 Текстови сарадника Центра  Коментари су искључени на Драгомир Анђелковић: Сребренички преокрет или још несхваћена победа
авг 112015
 

„Кaдa сe нa Бaлкaну зaпoчнe причa o дeнaцификaциjи, o чишћeњу oтрoвa из пoслeдњих рaтoвa, oнимa кojи нa билo кojи нaчин прaвдajу прeспoрo oдвикaвaњe oд рaтних трубa, пoслeдњи aргумeнт je Вили Брант кojи je у истoриjу ушao кao пoлитичaр кojи je клeкнуo у Вaршaвскoм гeту, симбoлички oзнaчaвajући трaжeњe oпрoштаја зa немачки грeх. Дeсилo сe тo 1970. гoдинe, дaклe 25 гoдинa пoслиje кaпитулaциje Хитлeрoвe Нeмaчкe. Taчнo, aли сe jeднo зaбoрaвљa. Tих 25 гoдинa искоришћено je дa сe у нeмaчким шкoлaмa систeмaтски oдрaди нaукa o нaцизму. Tих чeтврт стoлeћa Нeмци су ширoм свeтa тихo изгoвaрaли свoje нaциoнaлнo пoрeклo, jeр су их учили, и нaучили, дa je из њихoвe зeмљe пoтeклo нajвeћe злo 20. стoлeћa.“ Continue reading »